Administratie en belastingconsulatiebureau

H.W. Oosting Jr.

Gevestigd 1925

Nieuws

Uitleg regeling belastingrente

22-06-2017 – De staatssecretaris van FinanciĆ«n heeft Kamervragen over de belastingrente beantwoord. Door het systeem van vergoeden en in rekening brengen van belastingrente wordt minder rente vergoed door de Belastingdienst dan in rekening wordt gebracht. Er wordt namelijk niet meer automatisch rente vergoed aan een belastingplichtige die na afloop … Lees verder...

Kamervragen verplichte hypotheekrenteaftrek

22-06-2017 – De staatssecretaris van FinanciĆ«n heeft Kamervragen over de verplichte hypotheekrenteaftrek beantwoord. De staatssecretaris bevestigt dat het mogelijk is dat iemand per saldo inkomstenbelasting moet betalen over de eigen woning door de beperking van de hypotheekrenteaftrek in de hoogste tariefschijf. De bijtelling voor de eigen woning is … Lees verder...

Geen hoge vrijstelling erfbelasting

22-06-2017 – De erfbelasting kent een hoge vrijstelling voor de partner. Niet iedereen komt in aanmerking voor het partnerschap. Bloedverwanten in de rechte lijn worden niet als partners aangemerkt, tenzij de bloedverwant in de eerste graad een mantelzorgcompliment heeft genoten omdat hij in het jaar voor het jaar van overlijden zorg aan de erflater … Lees verder...

Omvang loondoorbetalingsverplichting

22-06-2017 – Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door te betalen. In de wet is geregeld welk deel van het loon in ieder geval betaald moet worden. In het eerste ziektejaar moet de werkgever minstens 70% van het loon, maar niet minder dan het wettelijk minimumloon doorbetalen. Na het … Lees verder...

Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

22-06-2017 – Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking. De wet wordt op de volgende onderdelen aangepast: De positie van de preventiemedewerker is versterkt. De adviserende rol van de bedrijfsarts is verduidelijkt. Werknemers hebben recht op een consult van de bedrijfsarts. De positie van de bedrijfsarts en andere … Lees verder...