Particulier

Voor particulieren verzorgen wij uiteraard de aangifte inkomstenbelasting. Ook kunnen wij de diverse toeslagen voor u aanvragen.

Daarnaast kunnen wij aangiftes erf- en schenkbelasting verzorgen, en eventueel op basis van de bij ons bekende gegevens adviseren over mogelijke schenkingen. Denk hierbij ook aan de verhoogde bijdrage voor de AWBZ, welke tegenwoordig weer afhankelijk is van het vermogen.

Ook helpen wij u graag verder met overige vragen en formulieren, ook als ze niets met belastingen te maken hebben.